24 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Ali Şeriati Kültür Ve İdeoloji

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Kültür ve ideoloji, kültürel kirlenmenin boyutlarını, kültürün bu kirlilikten nasıl arındırılacağını, ayrıca kültür ile ideoloji arasındaki ilişkiyi ve ideolojinin aşamalarını anlatan bir kitap. Bu kitapta dört makale yer almaktadır.
Kültürel sosyolojinin piramidi,
Kültürel kaynakların ortaya çıkarılması ve arındırılması,
İdeoloji,
Toplumda entellektüellerin rolü.

Şeriati bu kitabında entellektüellerin sorumluluklarını tartışmaktadır.