42 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Ali Şeriati Dinler Tarihi

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Bu dönemde yaşadığımız için bu dönemin en esas sorunlarını görmezlikten gelemeyiz. Şimdi insanı tanımanın esas etkin ve şartlarından bir tanesi olan dinin sosyal, siyasal, felsefi, bilimsel ve fikri yollarla yeniden gelmesi ilginçtir. Çünkü din, yeniden, özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, çağdaş kişinin gündemine girmiştir. Nasıl gündemine girmiştir? Bu eski dinlerin ihsasına bir dönüş müdür? Hayır, bu, irticai bir durum, bir geriye dönüş değildir. Bilakis kişinin bir gelişim durumudur. Günümüz insanı Ortçağlara, Eski Yunan ve Roma dinine arka dönmek istemiyor. Bilim dışı dinlerin ipini boynuna lgeçirmek niyetinde değildir. Onun dönüşü dinlere değil, “Din”edir. Kendi bilimsel olgunlaşma ve gelişiminde, ilim ötesi bir duyguya ihtiyaç hissediyor; öyle bir duyguya ki, o, bir tür maneviyat, bir tür din olarak adlandırılmaktadır. Bugünün insanı, çağdaş hayatta keybettiği ve şimdi boşluğunu hissettiği bir dini inancı bulmanın telaşı içindedir. İşte biz geniş bir dini kültüre, tarihin en geniş dinlerinden birine ve tarihin en son geniş dinine bağlı kimseler olarak, günümüz aydın ve düşünürlerinin genel gayretini paylaşmalı ve ilim ötesi mantıklı ve makul bir imanı bulabilmek için arayış içindeki muzdarip ruhuyla uyumlu olmalı ve o geniş ideali bulma yolunda insanlığa yardım etmeliyiz.