59 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Ali Şeriati - Dine Karşı Din

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Bu anlatım kimilerine tuhaf yada müphem gelebilir. Zira biz şimdiye kadar dinin sürekli küfrün karşısında yer aldığını ve tarih boyunca savaşın din ile dinsizlik arasında meydana geldiğini sanırdık. Bu sebeple "dine karşı din" ifadesi ilginç, müphem, şaşırtıcı ve kabul edilemez gelebilir. Oysa ben son senelerde şunu fark ettim: Bu tasavvurun aksine tarih boyunca, her süre din, dine karşı savaşmıştır ve hiçbir süre bugün anladığımız şekliyle din, dinsizlikle savaşmamıştır.