7 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Ali Şeriati - Biz Ve İkbal

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Muhammed İkbal, verimli İslâm kültürünün insanlık toplumuna hediye ettiği en parlak fikrî ve insanî simalardan birisidir.
İslâm, insan ruhunun çeşitli boyutlarının tamamında geniş insan’ı inşa etmiştir. Büyük insanlık ailesi, seçkin şahsiyetlerinin birçoğunu İslâm’a borçludur ve İkbal bunlardan birisidir.
Ne mevcut ki İkbal’i bu geniş adamlar arasında seçkin kılan şey, meyve verici bu yüksek ağacın, İslâm kültürü tarlasının afete uğradığı, hüzünlü ve ölümcül bir güz sessizliğine gömüldüğü, tıpkı sürede sömürgeciliğin kök söktüren selinin ve tufanının birdenbire Batı’dan üzerine sökün ettiği, sonbaharda afete uğrayan tarlanın her yanını baştan başa su bastığı ve felâketzede çiftçilerin uykuda olduğu bir dönemde ortaya çıkmış ve çiçek açıp meyveye durmuş olmasıdır. Bu tarlanın bekçileri yapayalnız, yağmacıları ve sahipleriyse saldırgan kurt, tilki ve sırtlan sürüleridir