9 The Download
0 Comment
31.01.2020 Upload date

Ali Şeriati - Aydın

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Aydın meselesi, evrensel bir karşılaştırma ve tıpkı sürede sosyal ve bölgesel yönden çok önemli, hassas ve temek bir meseledir.Aydın meselesi, orta çağdan sonra söz konusu edilmekte ve onyedinci sima yılda Avrupa'da aydın kesimi ismiyle bir derslik oluşuyordu.Ondokuzuncu asırda Avrupa'da bu ad ve sıfatlarla boyut bulmuş aydınlar sınıfı daha sonra Avrupa dışındaki (Afrika, Asya ve Latin Amerika) ülkelere nüfuz ediliyordu.

Kendisini, kendi aydınını tanımayan birinin, toplumu tanıma imkanı yoktur ve iddia ettiği görevi gerçekleştiremez.Yani, aydın ister İran, ister Afrika toplumundan yada Amerika toplumundan olsun nasıl bir özelliğe sahip olduğunu tarih ve toplumun hangi şartlarında meydana geldiğini ve bu özelliklerin köklerinin nerede olduğunu iyi bilmesi gerekiyor.