31 The Download
0 Comment
01.02.2020 Upload date

Ali Şeriati - Ali Şiası & Safevi Şiası

Siyasal İslam

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 GB

Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı harp Ali Şiası’yla Muhammedî Sünnîliğin savaşı değildir. Bu savaş, “Safevî Şiası”nın “Emevî Sünnîliği” ile savaşı olup Safevîler’in Osmanlılar’la savaşının ve bu iki hasım devletin siyasette dini kullanmalarının yansımasıdır. İkincisi, İslam ülkelerinin her beraberinde yeni yeni canlandırılan ve düzenli programlarla, düzenli işleyen bütçe, hesap, kitap ve taktiklerle icra edilen bu savaş, İslam-Siyonizm savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Bu savaş, tüm halkın ve özellikle gerçek Ali Şiası ve Muhammedî Sünnîlik âlimlerinin düşüncesinde Müslümanların ortak hariç tehlike karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma fikri gündeme geldikten sonra gündeme gelmiştir. Plan, cephe gerisinde tefrika çıkarma planıdır. Bu, Müslümanların Siyonizm tehlikesinden gâfil kalmalarını sağlamanın en iyi yoludur. Amaç, Sünnî halkın, İslam’ın tehlikesi Şiîliktir, diye korkmasını sağlamak, Şiî halkı da, İslam’ın tehlikesi Sünnîliktir, diye korkutmaktır! Düşman için bundan daha iyi bir başarı olamaz. Öyle bir proje or-taya koyarlar ki karşı cephede düşmana saldırmak için tıpkı siperin arasında pusu kuran iki asker aniden birbirinin canına kast eder ve beriki, “Kapıyı Hz. Fatma’nın böğrüne vuran sendin.” diyerek arkadaşının yakasına yapışırken diğer de “Ömer’e şöyle böyle diyen sendin ha?” diye berikinin yakasına yapışarak bağırır. Bu iki kardeşin kopardığı yaygara ve İslam’ın ilk dönemindeki anlaşmazlıkları düzeltmek için çıkarılan kargaşa arasında bir tanesi kulak kesilse, ırmağın garp kıyısından zafer ve alay kahkahasını duyabilir.