1 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

Ali Aksu - Haccac B. Yusuf - Kitabevi Yayınları - 2009

İslam

FILE TYPE: epub FILE SIZE: 501 KB

...Haccac BinYusuf @page { margin-bottom: 10.000000pt; margin-top: 10.000000pt; } A- HACCÂC’IN ABDULLAH B. ZÜBEYRİLE OLAN MÜCADELESİ Abdülmelik, Mus’ab’ı öldürdükten sonra Kûfe’yi de hâkimiyeti altına almıştı; ancak yine de Abdullah b. Zübeyr’i ortadan kaldırmadıkça rahat edemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Abdülmelik 72/691 yılının Cemâziyelevvel ayında iki bin[85], bir başka rivayette ise[86] üç bin kişilik bir orduyu Haccâc komutasında Abdullah b. Zübeyr üzerine göndermiştir[87]. Meşhur ...