59 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Akıl Tutulması - Max Horkheimer - Metis Yayınları

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Akıl Tutulması, Frankfurt Enstitüsü'nün ve kurucusu Max Horkheimer'in esas yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terk etmek durumunda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD'de, Avrupa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştı. Belki de bu yüzden, "zorluğuyla" meşhur Frankfurt okulu kuramcılarının en açık ve en "kolay" metinlerinden biridir. Kitabı Türkçeye çeviren Orhan Koçak'ın "Horkeimer ve Frankfurt Okulu" başlıklı, 52 sayfalık "kısa" önsözü de Akıl Tutulması'nı daha ilgi cazibeli kılıyor...

Akıl Tutulması'nda Horkheimer, ABD kültürünün egemen felsefesi olan pragmatizmi ve onun temelinde yatan pozitivizmi eleştirirken, Batı düşüncesinde Akıl kavramının tarihini, evvela hurafeye ve mitosa karşı mücadelesini, sonra kendisinin de bir hurafeye dönüşmesini tartışmaktadır. Aydınlanmanın mitos içindeki kökenleri ve giderek yeni bir mitoloji haline gelişi, kişinin doğa üzerindeki egemenliğinin tahripkâr boyutu, Faşizmin Batı Aklının tarihi içindeki yeri, bireyciliğin sonucunda kişinin ölümü, işçi hareketinin imkânları ve direnme gücü: Horkheimer'in bir toptan yıkım döneminin getirdiği perspektif açısından gözden geçirdiği esas sorunlar...