46 The Download
0 Comment
29.01.2020 Upload date

Ahmet Süreyya Örgeevren - Şeyh Sait İsyanı Ve Şark İstiklal Mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 16 MB

Şeyh Said'i idama mahkum eden Şark İstiklal Mahkemesi savcısı Ahmet Süreyya Bey'in bizzat kamele aldığı bu anılar, 1925 yılında ortaya çıkan Şeyh Sait isyanı üzerine şimdiye kadar yayınlanmış çok sayıdaki eser arasında en kapsamlı ve ilginç alınıdır...

Bu kitaptaki bütün açıklamalar, İstiklal Mahkemesi dosyalarında bulunan mahkeme zabıtları, vesikalar ve soruşturma evrakı ile TBMM. Zabıtlarında görülebilecek kayıt ve belgelere dayanmaktadır.