61 The Download
0 Comment
16.01.2020 Upload date

Ahmet Bedevi Kuran - İnkılap Tarihimiz Ve Jön Türkler

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 17 MB

Bu kitapta Tanzimatı Hayriye'den sonra ıslahat talebi için gerçekleşen belirgin başlı ihtilal girişimleriyle İkinci Meşrutiyet'in ilanından Cumhuriyet'in kabulüne kadarki dönemde yaşanan fırka kavgaları, tarihi bir tasnifle anlatılmıştır; devrim tarihimizi ve geçmişin karanlık dönemlerini aydınlatan bazı belgeler de eklenmiştir.