39 The Download
0 Comment
29.01.2020 Upload date

A. Nedim Çakmak - Işgal Günlerinde Işbirlikçiler-Husnuyadis Hortladi-2007

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Sol’dan dönme/travestiler, Cumhuriyet’den dönme/travestiler, BİLİM’DEN dönme/travesti profesörler, dönme/devşirme patronları ve Pamuk Oğlan(!)ları...
Lobileriyle birlikte, bilimden dönme/travesti profesörler, tarihimize saldırıyorlar, "soykırım" diyorlar(!) "AJANLIK HAKLARI" istiyorlar. Bir milleti yok etmek istiyorsanız-Ulusal değerlerine saldırın... Bir devleti yok etmek istiyorsanız-Kurucu önderini yok edin...Emirlerini Haçlı orduları merkezlerinden alıyorlar, "Kemalizm bitmiştir" diyerek, ATATÜRK’E saldırıyorlar. Dikkat! Venizelos’a değil, Deli Petro’ya değil, George Washington’a değil, dünyada hiçbir öndere değil, yalnız ATATÜRK’E saldırıyorlar (...) Dönme-döneklik sendromları patlamış, psiko-sosyal krizlerini millete yansıtıyorlar (...) LUT KAVMİ BU TRAVESTİLER YÜZÜNDEN HELAK OLMUŞTUR.