40 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

A. M. Rousseau & Cl. Pichois - Karşılaştırmalı Edebiyat

Genel Kültür

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Elinizdeki bu kitap, O . Pichois ve A.-M. Rousseau'nun birlikte ka­leme aldıktan ve 1968 yılında Armand Colin Yayınevinde çıkan LaLiteratüre ComparSe adlı eserin çevirisidir. Claude Pichois, Bâle Üniversitesi’nde; Andre-M. Rousseau ise Aix Edebiyat Fakültesinde profesördür. Yazarlarının MonsieurRenl Pintard'a adadıkları bu çalışma incelen­diğinde de görüleceği gibi, karşılaştırmalı Edebiyat, sınırları kesin olarak tamamlanamamakla birlikte, çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilme şansına sahiptir. Nitekim kitabın ''Bir Tanımlamaya Doğru" adlı bölümünde, yazarların kaleminden aynen şöyle denilmektedir.

"Karşılaştırmalı edebiyat; analoji, akrabalık ve etkileşim bağlarının araştırılması suretiyle, edebiyatı diğer ifade ve bilgi alanlarına ya da zaman ve mekan içerisinde birbirine uzak veya yakın durumdaki olaylarla edebi metinleri birbirine yaklaştırmayı amaçlayan yöntemsel bir sanattır. Yeter ki bu edebi metinler birçok dile ya da kültüre ait olsunlar, onları daha iyi tanımlayıp anlamak ve onlardan zevk alabilmek için aynı geleneğe ait bulunsunlar.