6 The Download
0 Comment
03.05.2020 Upload date

A. De Lamartine - Türkiye Tarihi 03

Türk Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...n cellâtlar hepsi­ni idam ettiler. B ir ihanetin cezası düşman elinden böylece verilmiş oluyordu.O zamandan beri OsmanlIlara tâbî olarak yaşa­yan Cengiz Han soyundan gelen Giray’lar, günümüzde (*) Ruslar tarafından tahtından edilmiştir.XIVKırım 'dan tutsak edilen bin beş yüz genç Ceneviz asilzâdesi, İstanbul'a gelirken bulundukları kadırga­da isyan çıkardılar, geminin idaresini ellerine geçire­rek Avrupa sahillerine çıktılar ve M acaristan’a sığın­dılar.Macarlardan kaçan tutsaklan boşuna talep e...