4 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

A. De Lamartine - Türkiye Tarihi 02 - İmparatorluk Yolu

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

Musa Çelebi ölümü ile, Avrupa ve Asya toprakla­rının 1. Mehmed tarafından idare edilen bir tek elde birleştirilmesinden sonra, daha önce Yıldırım Bâyezid’in tahtının üç vârisi ile ayrı ayrı üç anlaşma imza­lamış olan Bizans imparatoru , Mehmed Çelebi ile yap­tığı anlaşmanın kendi lehine olan hükümlerinin uygu­lanmasını talep etti.