4 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

80 Hamparsum Boyacıyan Veya “Haçinli Murat’In

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 205 KB

...Sadis mahallesinde-144, Kırımoğ-lu’nda-151, Tılsım’da-168, Topçu mahal-lesinde de 159 hane nüfus bulunmaktadır. Toplam hane sayısı 773 olarak deftere yazıl-mıştır. Bu nüfusun tamamını “reaya” duru-munda “Gayrı Müslim” sayar isek Haçin ka-sabasının toplam nüfusu -3865’e ulaşır. Def-tere yazılmayanlar, seyyar konup göçenler de bir şekilde tahmini olarak bu nüfusa eklense Haçin’de 1850’li yılların ortalarında yaklaşık 5 bin civarında bir Ermeni nüfusunun yaşadı-ğını kabul edebiliriz.Haçin’deki Erme...