6 The Download
0 Comment
25.04.2020 Upload date

6 Uluslararası Vahşet Suçları

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 197 KB

...lığından dolayı girift bir seyir izliyor. Teri-min kullanımına dair tartışmalarda, terimin gerçekte ne anlama geldiği konusunda ortak bir bakış açısı olup olmadığına dair bir ke-sinlik yok. Fakat tartışma, terimin sembolize ettiği unsurlardan etkileniyor. İşte bu, Ame-rikan raporunda Albright ve Cohen’in tarif ettiği terimin “emsalsiz retorik gücünü” gös-teriyor. İnkar da beraberinde geliyor. Bu te-rim, Nazilerin Yahudi Soykırımı bağlamında ortaya çıkmış ve Auschwitz’de hiç gaz odası bulunmadığı...