9 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

40. Ziya Öniş - Neoliberal Küreselleşmenin Sınırları

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 132 KB

...rı gözlenmiştir. Belli bir dönem kısa vadeli sermaye hareketleriyle kalkınan ülkeler hızlı büyüyebilmekte, ama bu süreç özelikle altyapının oluşmadığı ortamlarda uzun süreli olmamaktadır. İlk dönemlerde Washington consensus 'un en önemli eksiklerinden biri, "İlk evvela liberalleşelim, serbest piyasaya geçelim, kurumsal altyapı boyutu sonra kendiliğinden gelir" yaklaşımıdır. Ancak son dönemde IMF gibi kurumlar düzenleyici devletin, düzenleyici kurumların son derece önemli olduğu görüşünü programl...