6 The Download
0 Comment
23.04.2020 Upload date

19. Yüzyil Osmanli Imparatorlugu'nda Resmi Müzik - Selim Deringil

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 262 KB

...İmparatoru Kaiser Wilhelm'in Sultanahmet Meydanı'nda 1901 'de Sultan Abdülhamid'e armağan ettiği Alman Çeşmesi'nin açılış merasiminde Alman ve Osmanlı muzıka heyetleri karşılıklı hünerlerini sergilemişlerdir. Bu vesile ile Alman muzıkacılan ileride ellerinde bulun­durmak üzere Marş-ı Hamidi'nin notalarını istemişlerdir. Bu mektup ilginç olduğundan aynen aktarmayı uygun gördük. Dersaadet Merkez ve Birinci Fırka-i Hümayunu Kumandanlığı Almanya imparatoru Hazretleri tarafından inşa olunan çeşmenin ...