0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

1 Örnek, 6 Metin, 2X Sonsuz Sökme - Nami Baser

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 247 KB

...çizen Koyre' nin karamsarlığını iki ayrı yol, Heideggerci anlamda hiçbir yere götürmeyen iki yol olarak gördü. Arendt, Lies and Politics' de (Yalanlar ve Poli­tika) çağdaş dünyanın mutlak yalanı -devlet yalanını-sonuna kadar götürdü­ğünü vurgular, ve bununla savaşmak yoluyla hakikate dönülebileceğini savu­nur. Koyre, toplumun gelişiminde gizli toplulukların varlığından sözederken, gizliliğin kamuya malolduğunda komplo biçimine dönüştüğünü ve bütünü komplosuz ele almanın artık gittikçe zorlaştığı...