3 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

097 - Necati Cumalı - Tütün Zamanı 2 -Yağmurlarla Topraklar.el

Türk Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...li Sayın'm yuvarlak kırmızı yüzü, burnu cama yapı5ık, gene yazıhanesinin kapı penceresinde görünürdü. Nihat gene nasıl olduğunu anlamadan yeni bir dava açmaya razı olurdu Hüsnü'ye kar5ı. Kimdi de bu türlü bir davaydı dinlediği. Veli'nin on ya5ındaki torunu ile Hüsnü, çe5me ba5ında sıra kavgası etmi5ler, Hüsnü çocuğun kulağını çekmi5ti. Çocuğun Hüsnü'ye neler dediği, iti5ip kakı5malarının iç yüzü duru5mada anla5ılacaktı yine. Yargıç ciddiye almıyordu artık bu davaları. "Ne o Veli Sayın? Neler yap...