0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

079 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak

Türk Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1004 KB

...enmesinden gelmez. Tersine,torunlarýna duyduđu sevgi onu her ţeyeboyun eđmeye, bütün aykýrýlýklarýkabullenmeye götürür. Konađýylabirlikte parça parça dökülmeye,yokolmaya yazgýlý bir sýnýfýn bireyidiro. Ýţlevi bitmiţtir. Yapabileceđi tek ţeykendini zamanýn akýţýnýa býrakmak,eskiyle yeni, alaturkalýkla alafrangalýkarasýnda, için için birinciden, kafasý veyüređiyle ikinciden yana tükenipgidecektir. Arkamýzda býraktýđýmýzmazinin son feryadý ve önümüzdehissettiđimiz uçurumun ilk ürpertisiolarak...Ama...